Zonnepark Schampsteeg

Mogelijk gemaakt door:

Samenwerken voor een duurzame leefomgeving

0
Hectare

Het perceel waar we de zonnepanelen willen plaatsen is totaal 2 ha groot en wordt gebruikt voor de zonnepanelen en de groene inpassing in het landschap.

0
Zonnepanelen

Het aantal panelen zal ergens rond de 6175 panelen bedragen.

0
MWp

Het vermogen van het park komt te liggen rond de 2,5 MWp. Daarmee kunnen ruim 800 huishoudens van stroom worden voorzien.

Zonneweide Schampsteeg

Enerparc AG is momenteel bezig met de ontwikkeling van een zonneweide in de gemeente Ede. Wij willen u dan ook graag via deze website informeren over de ontwikkelingen van dit project. Op deze manier houden wij graag u als omwonende en inwoner van de gemeente Ede op de hoogte.

Aanleiding voor Zonneweide Schampsteeg te Ede

Ook de gemeente Ede maakt zich sterk voor de energietransitie. Zij heeft zich als doel gesteld om in 2050 volledig energieneutraal te zijn. Daarvoor dienen er wel de nodige voorzieningen getroffen te worden. Een deel daarvan zal plaatsvinden in de vorm van zonneparken. Enerparc wil met de ontwikkeling van Zonneweide Schampsteeg haar deel hierin bijdragen.

Wie zijn wij?

Enerparc AG is een internationale onderneming. Samen met het team, experts en partners bieden wij verscheidenheid aan gespecialiseerde diensten op het gebied van zonne-energie. Daartoe behoren alle diensten die te maken hebben met de ontwikkeling en exploitatie van zonne-energiecentrales. Meer informatie over ons bedrijf kunt u vinden op de website.

Locatie

Het plangebied ligt parallel aan de A30 en is circa 2.9 hectare groot, waarvan maximaal 2 hectare gebruikt wordt voor het plaatsen van het PV-systeem.

De gemeente Ede heeft een groot buitengebied met daarin verschillende kleinschalige landschapstypen. Door de ligging tussen de Veluwe en de Vallei heeft het gebied een rijke ontwikkelingsgeschiedenis die tot op heden terugkomt in het landschap.

Participatie

Het is voor ons cruciaal dat inwoners van de gemeente Ede meedenken en meedoen in de energietransitie. Enerparc gaat voor een participatieproces waar de inwoners van Ede aan mee kunnen doen. We zetten ons in voor een proces dat inwoners meeneemt, inspireert en aanzet tot actie en dat het onderling vertrouwen versterkt. Participatie en acceptatie zijn van groot belang voor de ruimtelijke inpassing en exploitatie van energieprojecten.

Previous
Next

Landschappelijke inpassing

Het park wordt op een zo natuurlijk mogelijke wijze ingepast in het landschap. Dat houdt in dat er streekeigen bomen en heesters geplant worden en bestaande landschappelijke kenmerken worden verstrekt. De materialen die voor de afrastering gebruikt worden bestaan uit natuurlijke in de omgeving passende materialen.

Definitief ontwerp

Om aan te geven in welke richting er gedacht werd over de uitvoering van het plan treft u in de brochure onderaan de pagina een schetsontwerp van het zonnepark aan de Schampsteeg in Ede aan. Dit schetsontwerp was bedoeld als praatstuk om uiteindelijk het definitieve ontwerp vorm te kunnen geven. Na het ontvangen van reacties van omwonenden en de gemeente hebben wij het definitieve ontwerp vorm kunnen gegeven. Hiernaast is het definitieve ontwerp van het zonnepark afgebeeld. Mocht u hierover nog vragen hebben, dan gaan wij graag met u in gesprek. U kunt hiervoor een afspraak maken via de website info@zonneparkschampsteeg.nl of telefonisch via 0653729959. Wij zien uw bijdrage met belangstelling tegemoet. 

Blijf op de hoogte!